Obchodní Podmínky využívání služeb serveru TopAuta.com


Název a sídlo společnosti:


Název firmy: TopAuta (provozovatel Roman Hamšík)
Kontaktní údaje:
email: info@topauta.com, tel: 775 680 579

Obchodní podmínky:


 1. Povoleny jsou osobní automobily, užitkové vozy, nákladní vozy, motocykly, veteráni a ND.
 2. Není dovolena nesouvisející inzerce.
 3. Inzerát obsahuje reálné a platné údaje.
 4. Platnost inzerátu po zveřejnění je 30 dnů.
 5. Je zakázáno využívat server na propagaci reklamy.
 6. Reklamace plateb za topování musí být odeslány na e-mail info@topauta.com.
 7. Osobní údaje uživatelů webu topauta.com nebudou poskytnuty třetím stranám.
 8. Na zveřejnění inzerátu neexistuje právní nárok, zveřejnění nelze vymáhat právní cestou.
 9. Veškeré služby TopAuta.com jsou uživatelům poskytovány zdarma.
 10. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce TopAuta.com nebo dobrými mravy.
 11. Provozovatel má právo smazat inzerát, pokud je inzerát vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám TopAuta.com.
 12. Vložený inzerát bude bezplatně zveřejněn po dobu 30dnů. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu.
 13. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u uživatelského jména.
 14. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.
 15. Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.
 16. Provo
 17. zovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb TopAuta.com ani za způsob jakým služby využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.
 18. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb TopAuta.com. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb TopAuta.com nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.
 19. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb TopAuta.com věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.
 20. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby Serveru upravovat nebo inovovat.
 21. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které TopAuta.com nabízí.
 22. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.